Κατηγορία σάρωσης

Ενδιάμεσα - Προχωρημένα Γερμανικά Μαθήματα

Γερμανική Τράπεζα Πληροφοριών

Γερμανικά επιρρήματα για την τοποθεσία (Lokaladverbien)

Αγαπητοί μαθητές, το θέμα που θα καλύψουμε σε αυτό το μάθημα είναι τα Γερμανικά Επιρρήματα Τόπου (Lokaladverbien). Αυτό το μάθημα προετοιμάστηκε από τα μέλη του φόρουμ μας και συνοψίστηκε…

Γερμανικά αντώνυμα, γερμανικά ανώνυμα, αντίθετες έννοιες

Αγαπητοί φίλοι, το θέμα που θα καλύψουμε σε αυτό το μάθημα θα είναι τα Γερμανικά Αντώνυμα (Αντίθετη Σημασία). Αγαπητοί φίλοι, αυτό το μάθημα διδάσκεται από τα μέλη του φόρουμ μας…

Γερμανικές ρήτρες

Αγαπητοί φίλοι, θα έχουμε τελειώσει τους τύπους προτάσεων με το θέμα που θα καλύψουμε σε αυτό το μάθημα. Το θέμα μας θα είναι οι γερμανικές δευτερεύουσες προτάσεις και ο τρόπος χρήσης των δευτερευουσών προτάσεων…

Γερμανικές ρήτρες υπό όρους

Αγαπητοί φίλοι, το θέμα του μαθήματός μας που θα διδάξουμε σήμερα θα είναι Γερμανικές ρήτρες υπό όρους και πώς σχηματίζονται οι όροι υπό όρους, με τις οποίες ερωτήσεις και…

Γερμανικές αμερικανικές χώρες

Αγαπητοί φίλοι φοιτητές, το θέμα που θα καλύψουμε σε αυτό το μάθημα θα είναι οι Χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου, το οποίο είναι ένα από τα συνεχή θέματα του θέματος Γερμανικές Χώρες και Γλώσσες.…

Γερμανικές αφρικανικές χώρες Γερμανικά ονόματα

Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε το θέμα των Γερμανικών Χωρών και Γλωσσών και αυτό το μάθημα, που θα διδάξουμε με τον τίτλο Αφρικανικές Χώρες Γερμανικά, βρίσκεται επίσης στην Αφρικανική Ήπειρο.

Ανακλαστικά ρήματα και αντωνυμίες στα γερμανικά

Ανακλαστικά ρήματα και αντωνυμίες στα γερμανικά Reflexivpronomen: (Ανακλαστικές αντωνυμίες = αντωνυμία): im Akkusativ: im Dativ: Ενικός αριθμός: 1. Πρόσωπο: mich mir 2. Πρόσωπο: dich…

Γερμανικό περιεχόμενο της Τράπεζας Πληροφοριών

Σε αυτήν την ενότητα που ονομάζεται Γερμανική Γνωσιακή Βάση, σε αντίθεση με άλλες ενότητες, τα θέματα παρουσιάζονται χωρίς ιδιαίτερη σειρά. Σε αυτή την ενότητα, οι ανάγκες όσων μαθαίνουν γερμανικά…

Σύζευξη ρήματος στα γερμανικά με παραδείγματα

Γερμανικές συζυγίες ρημάτων, γερμανική σύζευξη ρημάτων, πώς να συζευχθούν τα ρήματα στα γερμανικά, σύζευξη ρημάτων στα γερμανικά, παραδείγματα γερμανικών συζεύξεων ρημάτων. Σε αυτό το μάθημα, το μέσο επίπεδο…

Γερμανικά συνδυασμένα ονόματα

Γερμανικά σύνθετα ουσιαστικά, γερμανικές σύνθετες λέξεις, γερμανικός συνδυασμός λέξεων, γερμανικά σύνθετα ουσιαστικά, γερμανικός σύνδεσμος λέξεων, γερμανικός σύνθετος…

Γερμανικό Fikralar

Γερμανικά ανέκδοτα, γερμανικά ανέκδοτα, γερμανικά τουρκικά ανέκδοτα, τουρκικά γερμανικά ανέκδοτα, γερμανικά ανέκδοτα, αστεία γερμανικά ανέκδοτα, παραδείγματα γερμανικών ανέκδοτων. Πολύτιμος…

Jahreszahlen, διαβάζοντας τις ημερομηνίες στα γερμανικά

Σε αυτό το μάθημα, θα δώσουμε πληροφορίες για το Jahreszahlen, δηλαδή τις ημερομηνίες στα γερμανικά και την προφορά των ημερομηνιών στα γερμανικά. Όταν διαβάζετε ημερομηνίες στα γερμανικά: 19-97 δεκαεννέα -…

Διαφορές μεταξύ του γερμανικού και του τουρκικού αλφαβήτου

Σε αυτό το άρθρο, ξεκινώντας από την ιστορική προέλευση και των δύο αλφαβήτων, τον αριθμό των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται, τις ηχητικές τιμές των γραμμάτων, τα ειδικά γράμματα και τις ομοιότητες στο αλφάβητο και...

Επίρρημα στις γερμανικές προθέσεις και γερμανικά συμπληρώματα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΜΜΕΣΗ ΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Αντικείμενο ( Akkusativobjekt/ Nominativ- Akkusativ) Η βούληση που εκφράζεται από το κατηγόρημα στην πρόταση…