αγγλικούς αριθμούς

Αγγλικά-αριθμοί-Αγγλικά-αριθμοί

Η ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : αγγλική μετάφραση