αγγλικοί αριθμοί, αγγλικοί αριθμοί

Αγγλικοί αριθμοί

Η ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : αγγλική μετάφραση