Κατηγορία σάρωσης

Αγγλικά μαθήματα

Αγγλικά μαθήματα


Η οικογένειά μας στα αγγλικά, τα μέλη της οικογένειας στα αγγλικά, η εισαγωγή μιας οικογένειας στα αγγλικά

Γεια σας, σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε για τα μέλη της οικογένειας στα Αγγλικά, την οικογένειά μας, την εισαγωγή της οικογένειάς μας, την οικογένειά μας και τους συγγενείς μας στα Αγγλικά, τις προτάσεις οικογενειακής εισαγωγής στα Αγγλικά, Αγγλικά…

Φράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού στα αγγλικά

Γεια σας, σε αυτό το μάθημα θα δούμε αγγλικές προτάσεις χαιρετισμού και αγγλικές αποχαιρετιστήρια προτάσεις. Χαιρετίσματα στα αγγλικά, ρωτάω πώς είσαι, πώς είσαι στα αγγλικά…

Αγγλικό αλφάβητο, Αγγλικά γράμματα

Σε αυτό το μάθημα που ονομάζεται αγγλικό αλφάβητο και αγγλικά γράμματα, θα μάθουμε για το αγγλικό αλφάβητο, τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, την ανάγνωση και τη γραφή των αγγλικών γραμμάτων.

Παραδείγματα προτάσεων για επαγγέλματα και επαγγέλματα στα αγγλικά

Σε αυτό το μάθημα, θα δούμε το θέμα των επαγγελμάτων να εξηγείται στα αγγλικά. Θα γράψουμε τα ονόματα των επαγγελμάτων στα αγγλικά και τις τουρκικές εκδόσεις τους, ασκήσεις για τα επαγγέλματα στα αγγλικά…

Παραδείγματα προτάσεων για τα αγγλικά χρώματα και τα αγγλικά χρώματα

Σε αυτό το μάθημα, θα δούμε το θέμα των χρωμάτων να εξηγείται στα Αγγλικά. Στο θέμα μας που ονομάζεται αγγλικά χρώματα, θα δούμε τόσο αγγλικά ονόματα χρωμάτων όσο και αγγλικά χρώματα…

Αγγλικά αθλήματα, αγγλικά αθλήματα

Γεια σας φίλοι, σε αυτό το μάθημα Αγγλικών, θα δούμε δείγματα φράσεων για τον αθλητισμό στα Αγγλικά, αθλητικούς κλάδους στα Αγγλικά και αθλητικούς κλάδους. Επίσης αγγλικά αθλήματα…

Αγγλικές προσωπικές αντωνυμίες

Σε αυτό το μάθημα, θα μελετήσουμε τις αγγλικές προσωπικές αντωνυμίες, με άλλα λόγια, τις αγγλικές προσωπικές αντωνυμίες. Οι αγγλικές προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται γενικά στα γυμνάσια…