Μαθήματα Γερμανικών για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Αγαπητοί φίλοι μαθητών και γονέων. Όπως γνωρίζετε, ο μεγαλύτερος γερμανικός εκπαιδευτικός χώρος της Τουρκίας που διαθέτει εκατοντάδες γερμανικά μαθήματα στον ιστότοπό μας. Κατόπιν αιτημάτων σας, ομαδοποιήσαμε αυτά τα μαθήματα για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και τα χωρίσαμε σε τάξεις. Κατηγοριοποιήσαμε τα γερμανικά μαθήματα που ετοιμάσαμε σύμφωνα με το εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη χώρα μας για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρατίθενται παρακάτω.

Τα γερμανικά μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω είναι γενικά εισαγωγικά και οπτικά γερμανικά μαθήματα με κυρίως οπτικά. Δεδομένου ότι τα λεπτομερή και μακροχρόνια μαθήματα Γερμανών δεν είναι πολύ κατάλληλα για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε συμπεριλάβει μόνο τα απλά και οπτικά μαθήματά μας εδώ.

Ακολουθεί μια λίστα με τα γερμανικά μαθήματα που προσφέρονται σε μαθητές δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα μας. Η παρακάτω γερμανική λίστα μονάδων είναι από απλή έως δύσκολη. Ωστόσο, σε ορισμένα γερμανικά εγχειρίδια, η σειρά των θεμάτων μπορεί να είναι διαφορετική σε ορισμένα σχολεία.

Επιπλέον, ενώ διδάσκεται το γερμανικό μάθημα, η σειρά των ενοτήτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εκπαιδευτική στρατηγική του δασκάλου που εισέρχεται στο γερμανικό μάθημα.

Τα θέματα που εμφανίζονται γενικά στα δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία στην Τουρκία έχουν ως εξής.

Γερμανικές μέρες

Γερμανικά μήκη και εποχές

Εικονογραφημένοι γερμανικοί αριθμοί

Εικονογραφημένα γερμανικά ρολόγια

Γερμανικά χρώματα

Εικονογραφημένα Γερμανικά Όργανα

Γερμανικά φρούτα

Γερμανικά λαχανικά

Γερμανικά Προσωπικά Αντικείμενα

Γερμανικές Επαγγελίες

Γερμανικά σχολικά είδη

Αγαπητοί μαθητές και γονείς, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατίθενται παραπάνω μαθήματα Γερμανικών στον ιστότοπό μας και προστίθενται περιοδικά νέα θέματα στον ιστότοπό μας. Αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί κατά την προσθήκη νέων γερμανικών μαθημάτων.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Η ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΑΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : αγγλική μετάφραση

διαφημιζόμενοι χορηγοί