Γερμανικές Ώρες (uhrzeit), Μην Πείτε Γερμανικά Ρολόγια, Wie spät ist es?