Η πληθυντική κατάσταση των γερμανικών ουσιαστικών (έκφραση πολλαπλών θεμάτων)